Jaunbūvju un pamatu izpilduzmērījumi

Jaunbūvju un  ēku pamatu izpilduzmērījumi tiek veikti  jaunbūves vai pamatu ierakstīšanai zemesgrāmatā, kā arī ēkas vai būves nodošanai ekspuatācijā būvvaldē.

All Rights Reserved 2022 Landgeo