Kontakti un norēķini

Mūsu rekvizīti:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LandGeo
Vienotais reģistrācijas Nr.43603046520

Juridiskā adrese:

Bauskas iela 7D, Jelgava,

LV-3001, Latvija

AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts (Multi): LV04HABA0551030392567

 Informatīvais tālrunis.: +371  27700222

E-pasts: landgeo@landgeo.lv

Personu datu aizsardzība

All Rights Reserved 2022 Landgeo