zem rob pl

Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas “gadījumi ir vairāki ” tāpēc pasūtījumam nepieciešamie dokumenti vabūt atšķirīgi.

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami sekojoši dokumenti un informācija:

-personu apliecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– pašvaldības lēmums par zemes piešpiršanu lietošanā, nomā (pirmreizējā uzmērīšana),

– skice (pirmreizējā uzmērīšana)

– esošais zemes robežu plāns (gadījumos ja klients vēlas pārmērīt zemes […]

kom izp

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami sekojoši dati:

– personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta adrese,

– inženierkomunikācijas projekta kopija ( t.sk. digitālā veidā).

geod tik

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami sekojoši dati:

– personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta adrese,

– projekta darba uzdevums.

-ja ir saskaņots projekts vai punktu apsekošanas atskaite.

inzen

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami sekojoši dati:

– personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta adrese ( kadastra numurs),

– projekta kopijas un digitālā veidā.

jaunb

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami sekojoši dati:

– personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta adrese ( kadastra numurs),

– jaubūves projekts kopijas un digitālā veidā

– zemes robežu plāns.

top

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami sekojoši dati:

-personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta adrese ( kadastra numurs),

– skice par uzmērāmo objektu,

– zemes robežu plāns.

All Rights Reserved 2022 Landgeo