Mūsu pakalpojumi:

Topogrāfija
Izpildshēmas
Zemes ierīcības plāni
Zemes robežu plāni
Būvasu izsrpaušana
Inženierģeodēzija

Īpašuma, objekta adrese:

Kadastra apzīmējums:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Personas statuss:

Juridiska persona
Fiziska persona

Firmas nosaukums:

Reģistrācijas nr.:

Piezīmes:

Nosūtīt
All Rights Reserved 2022 Landgeo