Ģeodēziskie atbalsta tīkli

geodezija

Ģeodēzisko atbalsttīklu projektēšana, ierīkošana un uzmērīšana,

Augstuma atzīmju (reperu) ierīkošana,

Ģeodēzisko punktu apsekošana.

All Rights Reserved 2022 Landgeo