kom izp

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami  sekojoši dati:

– personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta  adrese,

– inženierkomunikācijas projekta kopija ( t.sk. digitālā veidā).

All Rights Reserved 2022 Landgeo