Komunikāciju izpildshēmas

izpildshemas

Būvju un inženierkomunikāciju izpilduzmērījumu veikšana

 

*Izpildmērījumus, kuru rezultātā tiek iegūti topogrāfiskās uzmērīšanas dati, veic atbilstoši LBN 005-99 “Inženierizpētes darbi būvniecībā” un  Instrukcijas prasībām.

*Pilsētu apbūvētajā teritorijā, lauku apbūvētajā teritorijā un citās vietās kur jauno inženierkomunikāciju ieguldīšanai tiek raktas tranšejas, jaunieguldītās komunikācijas  uzmēra atklātā tranšejā. Uzmērīti tiek visi ieguldītie un redzamie esošie elementi (kabeļi, aizsargcaurules u.c.). Uzmērīti tiek visi komunikāciju trases lauzuma punkti (gan vertikālie, gan horizontālie). Relatīvi taisnās vietās trase tiek uzmērīta  ik pēc 10-15 metriem.

*Vietās, kur kabeļi tiek ieguldīti automātiski (ar “kabeļu arklu”), komunikāciju trase tiek uzmērīta pēc redzamās virszemes daļas, uzmērot visus trases lauzuma punktus. Relatīvi taisnās vietās trase tiek uzmērīta  ik pēc 15-20 metriem.

*Izpildmērījumu  sagatavo digitālā formā un to savieto ar esošo digitālo  topogrāfiskā materiāla pamatni.

*Izpilduzmērījumā tiek parādītas komunikācijas, to elementi un aizsargelementi, materiāls, skaits, komunikāciju, būvju un to elementu augstumi Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā. Ja kabeļi ieguldīti automātiski (ar “kabeļu arklu”), tiek dota zemes virsmas augstuma atzīme un norādīts aptuvenais tranšejas  dziļums.

*Sastādot apakšzemes komunikāciju izpilduzmērījuma digitālo plānu un noformējot izdrukas, tiek norādītas komunikāciju un to elementu piesaistes dati pie virszemes elementiem (ēku stūriem, kokiem, žogu stabiem). Uzmērītā komunikācija melnbaltajā izdrukā tiek izcelta ar paresninātu līniju, bet krāsainajā izdrukā – attiecīgās komunikācijas krāsā (topogrāfiskā situācija melnbalta).

*Topogrāfiskie dati, kuri iegūti veicot izpildmērījumus, tiek nodoti, pārbaudīti un kontrolēti atbilstoši specifikācijai.

 

Lai pasūtītu izpildshēmu izgatavošanu nepieciešams ir tehniskais projekts.

Izpilddokumentācijas sagatavošana atkarīga no veicamo darbu apjoma un skaņošanas laika valsts un  pašvaldības iestādēs. Aptuvenais  termiņš ir 1-3 nedēļas.

Leave a Reply

All Rights Reserved 2022 Landgeo