Būvasu izpraušana, inženierģeodēzija

buvasis

Ēku un būvju asu nospraušana, akta sastādīšana.

Būvniecības darbu izpildes ģeodēziskā kontrole.

Inženierģeodēzija:

*ēku un būvju deformāciju noteikšana (monitorings),

*konstrukciju novietojuma pārbaude,

*karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana,

*būvelementu un zemes virsmas nivelēšana,

*citi darbi  nozaru vajadzībām pēc pasūtītāja darba uzdevuma.

All Rights Reserved 2022 Landgeo