top

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami  sekojoši dati:

-personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta  adrese ( kadastra numurs),

– skice par uzmērāmo objektu,

– zemes robežu plāns.

All Rights Reserved 2022 Landgeo