zem rob pl

Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas “gadījumi ir vairāki ”  tāpēc pasūtījumam nepieciešamie dokumenti vabūt atšķirīgi.

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami  sekojoši dokumenti un informācija:

-personu apliecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– pašvaldības lēmums par zemes piešpiršanu lietošanā, nomā (pirmreizējā uzmērīšana),

– skice (pirmreizējā uzmērīšana)

– esošais zemes robežu plāns (gadījumos ja klients vēlas pārmērīt zemes vienību kura jau ir reģistrēta zemesgrāmatā un izgatavot jaunus  robežu, situācijas vai apgrūtinājuma plānus),

-zemes gabala apgrūtinājumi (pirmreizējā uzmērīšanā vai  pie zemes vienības pārmērīšanas)

-apstiprināts zemes sadales projekts.

All Rights Reserved 2022 Landgeo