Zemes robežu plāni

robezas

Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana jeb zemes robežu uzmērīšana nepieciešama:

 

1. reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

2. dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

3. aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;

4.  lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;

5. lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;

6. lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

 

Lielākie zemes uzmērīšanas darbi Latvijā bija saistītu ar zemes reformu pilsētās un laukos, privatizējot esošo zemes lietojumu vai atjaunojot zemes īpašumu tiesības.

Pašreiz darba procesā, mērniekiem, ir valsts un pašvaldību īpašumu uzmērīšana.

Kopš 2009. gada lai sadalītu, pievienotu vai veiktu citu darbību ar zemes robežu izmaiņām ar Zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts un tikai pēc tam var izgatavot zemes robežu plānus.

Pasūtījuma izpilde atkarīga no zemes īpašumu lieluma, situācijas elementiem. Vidējais izpildes termiņš, visu procesu veikšanai, ir no 1.5-3 mēneši.

Lai pasūtītu uzmērīšanu nepieciešams: pašvaldības lēmumi un izziņas par nekustāmo īpašuma piederību, atrašanās vietu un apgrūtinājumiem, nomas līgumu ( pie zemes vienības daļas uzmērīšana) zemes ierīcības projekts, detālplānojums un īpašuma piederību apliecinošie dokumenti.

Klients var pasūtīt atsevišķus  zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus.

Pēc pasūtījuma izgatavojam arī plānus:

-būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā,

-zemes lietošanas veidu transformācijai,

-zemes vai  ēku nomai.

Veicam ierādīto robežzīmju apsekošanu un atjaunošanu.

All Rights Reserved 2022 Landgeo