zip

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami  sekojoši dokumenti un informācija:

-personu apliecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

-pašvaldības lēmums par zemes ier. proj izstrādi,

-būvvaldes nosacījumi projekta izstrādei,

-īpašuma dokumenti (zemesgrāmata, zemes robežu plāns).

All Rights Reserved 2022 Landgeo